Po stopách zakladatelů výsadkového vojska - 70 let poté

Upozornění

Trasy pochodu nekončí na místě startu, tj. nejedná se o uzavřené kolečko. Počítejte, prosím, s tímto faktem při registraci a v případě potřeby zvolte nabízený přesun autobusem. Podrobnosti naleznete ve spodní části textu.

Základní informace

Pochod se uskuteční v sobotu 30. září 2017, tedy přesně den před 70. výročím založení Pěšího praporu 71 (výsadkového). Letos si mimo jiné také připomínáme další kulatá jubilea - 75. výročí operace Anthropoid, 65. výročí založení vojenského útvaru 8280 a 5. výročí založení muzea Výsadkáři 8280 v Mladé Boleslavi.

Cesta autem - parkování

Účastníci pochodu, kteří přijedou autem, mají dvě možnosti:

  • Pro ty, kteří plánují odjezd v den ukončení pochodu, bude zabezpečeno parkování na vyhrazeném parkovišti, nacházející se vedle zámku v Zákupech. Hlídané parkoviště bude bude cca 2 km od startu, kam je v případě zájmu bezplatně sveze ve stanovený čas autobus. Prosíme řidiče, aby své spolujezdce nejprve vysadili na startu a poté auta odvezli na parkoviště. Po ukončení pochodu mohou být účastníci odvezeni z cíle zpět na toto parkoviště. Autobusová přeprava na parkoviště v Zákupech je zpoplatněna, je tedy třeba variantu zaškrtnout v registraci společně s počtem přepravovaných osob, jež účastník přihlašuje společně se svojí registrací (tj. děti do 15ti let - více v registračním formuláři).
  • Druhá možnost je zde pro účastníky, kteří plánují přespat v cíli (vodácké tábořiště Boreček). Při této variantě je třeba ráno zaparkovat auto přímo v kempu (toto parkování je zpoplatněné a je třeba jej zaškrnout v registraci). Též prosíme řidiče, aby své spolujezdce nejprve vysadili na startu a poté auta odvezli na parkoviště. Autobusová přeprava z tábořiště na start je zpoplatněna, je tedy třeba variantu zaškrtnout v registraci společně s počtem přepravovaných osob, jež účastník přihlašuje společně se svojí registrací (tj. děti do 15ti let - více v registračním formuláři). V případě, že chcete v tábořišti postavit stan a přespat do druhého dne, vyberte možnost v registraci (zapoplatněno za počet osob).

Cesta vlakem nebo autobusem

V případě přepravy na pochod vlakem či autobusem doporučujeme vystoupit ve stanici Zákupy a pokračovat pěšky na parkoviště nacházející se vedle zámku v Zákupech (cca 1,2 km). Odtud pojede bezplatně ve stanovený čas autobus. Je také možnost dojít na start rovnou pěšky (cca 3 km). Po dokončení pochodu doporučujeme odjet ze stanice Mimoň, která je vzdálená cca 4 km (doprava dle individuální domluvy s pořadatelem).

Na startu

V místě startu si účastník vyzvedne pochodovou brožuru, která mu bude vydána na základě sdělení čísla registrace a jména. Po slavnostním nástupu a zahájení bude proveden hromadný start, který je plánován na 10. hodinu.

Trasy

Trasy povedou přes Zákupy, Boreček, letiště Hradčany a Stráž pod Ralskem. Pochod bude členěn na 4 trasy v rozmezí 10-50 km. Více informací naleznete v popisu tras. V ceně startovného (175 Kč) je zahrnuta pochodová brožura se stručným popisem vývoje československého výsadkového vojska a mapa pochodu s vyznačenými místy, kde získáte kontrolní razítko za průchod. Budou zde ale především informační tabule, doplněné trojrozměrnými exponáty.

V cíli

Po ukončení pochodu se budete moci seznámit s reálnou výstrojí a výzbrojí používanou našimi vojáky vysazovanými zvláštní skupinou D z Velké Británie na území protektorátu během druhé světové války. Tento materiál představí KVH "Rota Nazdar". Domlouváme také ukázky dalších klubů vojenské historie. Večer bude promítání několika tématických dokumentárních filmů.

Občerstvení

Na trase bude nabázený jeden nápoj (nealkohocliký či alkoholický). Na mapě s trasou budou vyznačeny místa s možnými zastávkami v restauracích a občerstveních. V cíli je možnost zakoupení teplého jídla, které si můžete z důvodu většího počtu účastníků objednat v rámci registrace: guláš, domácí klobása, polévka. Dále bude nabízena sekaná, smažený sýr v housce, párky, langoš, hot dog a utopenci. U těchto jídel však nejsme schopni zajistit potřebný počet.

Bezpečnost

Pochod povede přes území CHKO a po veřejných komunikacích. Prosíme tedy všechny účastníky pochodu, aby dodržovali trasy a vyznačené cesty a zajistili si reflexní prvky (vesta, opasek).